Beheersbare insectentuin Ouddorp (2023)

Deze in Ouddorp gelegen tuin had vanwege de uitdagende bodem te maken met diverse onkruiden. De vraag was dan ook om naast een robuust tuinontwerp, een beheerplan op te stellen waarmee de onkruiden beter hanteerbaar zouden zijn. Diverse sierborders zijn ontworpen, aansluitend bij de lokale omstandigheden – en er is een beplantingsplan opgesteld voor een voedselbos. Gedurende de opdracht was er veel aandacht voor inheemse beplanting, bijenplanten en droogtebestendige, concurrentiekrachtige beplanting.

Highlights project:

  • Plan van aanpak bodemverbetering
  • Beplantingsplan voor een voedselbos
  • Droogtebestendige, concurrentiekrachtige beplanting
  • Veelvuldig inheemse en/of insectenvriendelijke beplanting
  • Borderthema’s aangepast naar de desbetreffende locatie in de tuin
  • Speelse elementen zoals een levend hekwerk en een wadi met loopbrug