Particulieren

Tuinontwerp

Een ecologisch tuinontwerp van A tot Z. Het tuinontwerp begint met een goede inventarisatie van de wensen- en eisen, tuin- en omgevingsanalyse. Samen met de klant volgen hieruit één of meerdere concepten, waarna een gedetailleerd tuinontwerp wordt gerealiseerd dat zelfstandig of door een hovenier kan worden uitgevoerd.

Tuinadvies

Specifieke advieswerkzaamheden op bijvoorbeeld het gebied van bodemverbetering, onderhoud, het afkoppelen van hemelwaterafvoer of inheemse beplanting.

Ecologie & duurzaamheid

Bij Studio Loof gaat het ontwerpen van een fijne buitenruimte hand in hand met duurzaamheid. U kunt ook advies aanvragen op specifieke duurzaamheidsthema’s. Hieronder een overzicht van de duurzaamheidsgerelateerde expertises die onderdeel uitmaken van het ontwerpproces of advieswerkzaamheden.

Klimaatadaptatie

Denk aan schaduwanalyses of calculaties rondom irrigatiesystemen en hemelwaterafvoer.

Bodemeigenschappen en verbeteringen

Bodemanalyses, eventuele grondverbeteringen en ontwerpen voor een specifieke bodem.

Inheemse en gebiedseigen beplanting

Beplantingsplannen met een focus op gebiedseigen beplanting ter ondersteuning van lokale flora en fauna.

Onderhoud

Hoe de buitenruimte op een natuurvriendelijke en effectieve manier te onderhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onkruidbeheersing, snoeiwerkzaamheden of ziektes- en plagen.

Circulair materiaalgebruik

Hergebruik van materialen, CO2-calculaties en het meenemen van de footprint bij het maken van ontwerpkeuzes.

Voedselbossen

Of wel permacultuur, eetbare beplanting. Welke plantengroepen goed combineren en hoe ze elkaar versterken.