Loof

Ecologie & duurzaamheid centraal

Studio Loof ontwerpt buitenruimtes voor particuliere en zakelijke klanten en geeft ecologische tuinadviezen, rekening houdend met een verscheidenheid aan wensen en eisen. Daarbij worden fijne leeftuinen en zakelijke buitenruimtes ontworpen met een duurzame en ecologische insteek. Denk aan het toepassen van inheemse beplanting die de gebiedseigen flora en fauna ondersteunt en aansluit bij de desbetreffende bodemeigenschappen (eventueel gecombineerd met meer algemene esthetisch aantrekkelijke tuinplanten). Of klimaatadaptieve ontwerpen met betrekking tot hittestress, droogte en wateroverlast. Beplantingsplannen met de nadruk op eetbare planten zijn ook mogelijk (voor een permacultuurtuin of voedselbos), omdat dit bijdraagt aan een duurzamere voedselketen. Daarnaast worden bij het maken van ontwerpkeuzes in de projecten altijd de CO2-footprint en andere duurzaamheidsaspecten meegenomen.

 Lees hier meer over Anouk Voorn – de ecologisch ontwerper en adviseur achter Studio Loof.

Pakketten (particulieren)

 

 

Basis ecologisch tuinontwerp

Een ecologisch tuinontwerp dat een goed startpunt vormt en handvatten geeft om mee aan de slag te kunnen en de tuin te verduurzamen.
Wanneer? Indien je creatieve input en ecologische kennis nodig hebt voor een nieuw tuinontwerp- maar zelf een ontwerp verder kan en wilt concretiseren.

 

Ecologisch tuinadvies

Een pakket waarbij de nadruk ligt op de ecologische advieswerkzaamheden en een uitgebreid, ecologisch beplantingsplan wordt gemaakt. Een tuinontwerp is hier geen onderdeel van.
Wanneer? Je al een tuin hebt die in de basis volstaat, maar advies wilt hoe aan de slag te gaan met inheemse beplanting en ecologisch onderhoud.

 

Compleet ecologisch tuinontwerp

Een gedetailleerd, maatvast duurzaam tuinontwerp inclusief ecologisch advies (denk aan het beplantingsplan maar ook onderhoudsmaatregelen).
Wanneer? Je een nieuw ecologisch tuinontwerp wenst, zodanig gedetailleerd dat het direct gerealiseerd kan worden.

Hieronder volgt een toelichting van de werkzaamheden per pakket.

Basis ecologisch tuinontwerp

 • Inventarisatie (wensen en eisen klant, bodemonderzoek, tuin & omgeving incl. inmeten)
 • Digitaal tuinontwerp (inclusief maatregelen m.b.t. duurzaamheid en ecologie, niet gegarandeerd maatvast)
 • Globaal beplantingsplan (beplanting gebaseerd op gebiedseigen flora en fauna en aanvullende wensen en eisen, geen exacte aantallen of exacte locaties)
 • Ontwerp- en adviesrapport
 • Evaluatie

Ecologisch tuinadvies

 • Inventarisatie (bodemonderzoek, tuin & omgeving incl. inmeten).
 • Beplantingsplan (geschikte toepasbare beplanting tuin ter ondersteuning gebiedseigen flora en fauna, inclusief aantallen en toegewezen locaties)
 • Duurzame onderhouds- en beheersmaatregelen
 • Overige toepasbare duurzaamheids- en ecologische maatregelen (enkel quick wins, het wordt immers geen nieuw tuinontwerp)
 • Adviesrapport
 • Evaluatie

Compleet ecologisch tuinontwerp

 • Inventarisatie (wensen en eisen klant, bodemonderzoek, tuin & omgeving incl. inmeten)
 • Digitaal, maatvast tuinontwerp (inclusief maatregelen m.b.t. duurzaamheid en ecologie)
 • 3D-visualisatie
 • Beplantingsplan (beplanting gebaseerd op gebiedseigen flora en fauna en aanvullende wensen en eisen, inclusief aantallen en toegewezen locaties).
 • Materialenlijst
 • Onderhouds- & beheersmaatregelen
 • Ontwerp- en adviesrapport
 • Evaluatie

Vanwege het milieu worden ontwerpen en adviezen digitaal aangeleverd. Voor een meerprijs van 5,- euro is een fysieke versie van de documenten mogelijk.

Zie prijzen voor de prijzen van de individuele pakketten.

Ontwerp van de zakelijke buitenruimte

Studio Loof ontwerpt ook de buitenruimte voor bedrijven/organisaties/instanties. Omdat inhoudelijke werkzaamheden kunnen verschillen van de bovengenoemde pakketten (denk bijvoorbeeld aan participatiesessies of specifieke eisen waar in het ontwerp rekening mee dient te worden gehouden), is contact op te nemen voor een eventuele prijsopgave en verdere mogelijkheden.

Wie ben ik?

Mijn naam is Anouk Voorn. Van origine ben ik ingenieur, afgestudeerd rondom het thema circulaire economie bij de studie Industrieel Ontwerpen (TU Delft). Vervolgens heb ik circa twee jaar gewerkt als adviseur Duurzaamheid in de buitenruimte, bij een advies- en ingenieursbureau. Omdat ik hier de landschapsarchitect zo nu en dan ondersteunde, ontdekte ik hier mijn liefde voor het ontwerpen van de buitenruimte. Iets waarbij duurzaamheid en creatief bezig zijn goed samengaan. Tezamen met mijn ondernemersdrive, heeft dit me doen besluiten om de overstap te maken en in 2019 te starten met de opleiding ecologisch tuinontwerpen. Tijdens deze periode heb ik gewerkt als (kinderboeken)illustrator en grafisch vormgever. In 2021 kreeg ik mijn eerste tuinopdrachten en na de opleiding begin 2022 succesvol te hebben afgerond heb ik de keuze gemaakt om me volledig te richten op de tuinen onder de naam Studio Loof.

 

 

Hieronder staat een lijst van relevante studie- en werkervaring op chronologische volgorde.

Ecologisch tuinontwerper en adviseur (Studio Loof) | v.a. 2021 tot heden |

Ecologisch tuinontwerpen (associate degree), IPD | 2019-2022 | Opleiding in ecologisch tuinontwerpen, afgerond met een 8,5. Onderwerpen zoals inheemse soorten, permacultuur, waardplanten, gezond bodemleven, klimaatadaptatieve maatregelen, duurzame materialen en constructies, tuinstijlen, perspectieftekenen, etc.

Adviseur Duurzaamheid in de buitenruimte, Advies- en ingenieursbureau RPS | 2018, ca. 2jr. |
Veelzijdige baan waarbij ik op het gebied van duurzaamheid schakelde tussen werkvoorbereiders en opdrachtgevers, duurzaamheidsmaatregelen in projecten initieerde, CO2-footprints berekende, een rol had in aanbestedingstrajecten (zowel aan de kant van uitbestedende partij als aannemer), duurzaamheidssessies organiseerde en beleidsstukken schreef. Opdrachtgevers waren o.a. gemeenten, aannemers, waterschappen en de provincie.

M.Sc. Industrial Design Engineering, TU Delft | 2017 | Afgestudeerd rondom het thema duurzaamheid (circulaire economie). Relevante onderdelen tijdens deze studie waren o.a. het doorrekenen van technische constructies, CO2-calculaties, visualisaties, research en analyses.